Het GP tijdens de DDW

De Dutch Design Week (21 – 29 oktober 2017) is een periode waarvoor we veel aanvragen ontvangen.
Wij hebben voor deze periode een aangepaste werkwijze:

  • Het is niet mogelijk Het Glaspaviljoen tijdens de DDW te reserveren.
  • Tijdens de DDW zijn afwijkende tarieven van kracht.
  • Tot en met 31 mei 2017 verzamelen we voorstellen.
  • Vervolgens bepaalt onze programmeur samen met het bestuur met welke partijen we een consistent en haalbaar programma kunnen maken.
  • Uiterlijk 7 juni krijgen de initiatieven die een voorstel hebben ingediend bericht of hun voorstel tijdens de DDW uitgevoerd kan worden.

Bij deze planning is rekening gehouden met de deadline voor aanmeldingen bij de DDW zelf (t/m 30 juni).

Wil je een voorstel indienen?
Stuur je voorstel naar info@pluginpaviljoen.nl
Omschrijf in je voorstel zo helder mogelijk:

  • wat je wil doen,
  • wanneer je dat wil doen,
  • wat je daarvoor nodig hebt,
  • of dat wat je wil organiseren een openbaar of besloten karakter heeft